Vampire and Hunter (SS2 – 4)


Chòi má ơi mù mắt ròiiii cứ tưởng hai đứa kia giả thoi hoá ra là thật à 🙂 🙂 Mà Aries cứ như tiểu thư đài các nhà ai ấy nhỉ =)))) Cả Leo tự dưng giống má mi (Trừng cẩu) nữa =)))) Em mạn phép leo thuyền Hạo x Leo, độc mồm công […]